Hoe kunnen wij u helpen?

Sideways | Rechttoe rechtaan

Sideways realiseert groei in zes stappen:

1. Kijken, praten, luisteren …

Onze eerste opdracht is detecteren met welke problemen en uitdagingen uw bedrijf geconfronteerd wordt. Dat doen we door te observeren en te praten. Met mensen uit diverse departementen en geledingen.

Vragen die we zoal stellen zijn:

  • Stel dat jij directeur bent, wat zou je veranderen?
  • Hoe ziet je ideale werkdag eruit?
  • Wat vind je het leukste aan je job? Wat het minst leuke?

We versterken het vertrouwen en bouwen bruggen tussen de verschillende departementen.

2. Gesprekken met management

De resultaten van onze gesprekken op de werkvloer leggen we voor aan het management (de anonimiteit van de gesprekspartners is uiteraard gegarandeerd).

Hoe reageren ze? Welke tendenzen zien zij? Wat willen ze veranderen?

In samenspraak formuleren we concrete doelstellingen en meetbare resultaten.

3. Plan van aanpak

We werken met alle betrokken partijen en departementen een plan van aanpak uit. Dat doen we op drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. The bigger picture blijft: werkprocessen optimaliseren om meer omzet te realiseren.

4. Communicatie

Het plan van aanpak communiceren we naar heel het bedrijf. Een voorwaarde voor succes is dat iedereen aan hetzelfde zeel trekt. Heldere en transparante communicatie zijn een must.

5. Tijd voor actie

We starten de nodige processen en samenwerkingen. We zoeken zowel intern als extern naar de juiste profielen, stellen policies op, coördineren bedrijfsprocessen, integreren afdelingen en departementen én waken over de resultaten.

6. Evaluatie

Na een afgesproken periode vergelijken we de resultaten met de vooropgestelde doelstellingen. Leveren onze inspanningen het verhoopte resultaat of moeten we ons plan bijsturen? We doen wat moet … en bouwen verder aan de weg naar groei.

Hoe kunnen wij u helpen?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x